Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ռազմավարական դատավարություն

Դատական գործեր

16.02.2015 - 47. ԻԱԿ-ն ընդդեմ Մեծամորի քաղաքապետարանի

2015թ.-ի փետրվարի 13-ին ԻԱԿ-ը դիմել է ՀՀ վարչական դատարան Մեծամորի քաղաքապետարանի գործողությունը (անգործությունը) ոչ իրավաչափ ճանաչելու, տեղեկատվություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու եւ ոչ իրավաչափ գործողությամբ (անգործությամբ) պատճառած վնասի հատուցման պահանջի մասին հայցադիմումով:

16.02.2015 - 46. ԻԱԿ-ն ընդդեմ Նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի

2015թ.-ի փետրվարի 13-ին ԻԱԿ-ը դիմել է ՀՀ վարչական դատարան Նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի գործողությունը (անգործությունը) ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին հայցադիմումով:

15.02.2015 - 45. ԻԱԿ-ն ընդդեմ Ջերմուկի քաղաքապետարանի

2015թ.-ի փետրվարի 13-ին ԻԱԿ-ը դիմել է ՀՀ վարչական դատարան Ջերմուկի քաղաքապետարանի գործողությունը (անգործությունը) ոչ իրավաչափ ճանաչելու, տեղեկատվություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու եւ ոչ իրավաչափ գործողությամբ (անգործությամբ) պատճառած վնասի հատուցման պահանջի մասին հայցադիմումով:

14.02.2015 - 44. ԻԱԿ-ն ընդդեմ Նոր Հաճնի քաղաքապետարանի

2015թ.-ի փետրվարի 13-ին ԻԱԿ-ը դիմել է ՀՀ վարչական դատարան Նոր Հաճնի քաղաքապետարանի գործողությունը (անգործությունը) ոչ իրավաչափ ճանաչելու պահանջի մասին հայցադիմումով:

12.08.2014 - 43. ԻԱԿ-ն ընդդեմ Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի

2014թ.-ի հունիսի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել է ՀՀ վարչական դատարան` ընդդեմ Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի` խնդրելով ոչ իրավաչափ ճանաչել համալսարանի այն անգործությունը, որով խախտվել են ԻԱԿ-ի` տեղեկատվության ազատության ևողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան ստանալու իրավունքները:

15.09.2013 - 41. ԻԱԿ-ն ընդդեմ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության

2013թ.-ի սեպտեմբերի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմեց ՀՀ վարչական դատարան ընդդեմ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության եւ ընդդեմ ՀՀ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադեւոսյանի` դատարանին խնդրելով ճանաչել Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի` տեղեկություն ստանալու իրավունքի խախտման փաստը, պարտավորեցնել նախարարությանը տրամադրել 2012թ.-ի երկրորդ կիսամյակում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կարիքների համար մեկ անձից կատարված գնումների պայմանագրերի պատճենները, ինչպես նաեւ ՀՀ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադեւոսյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության` ԻԱԿ-ի առաջին հարցմամբ պահանջվող տեղեկատվությունը չտրամադրելու համար՝ 30.000 ՀՀ դրամի չափով, իսկ կրկնակի հարցմամբ պահանջվող նույն տեղեկատվությունը չտրամադրելու համար՝ 50.000 դրամի չափով: