Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Հոդվածներ

Տեղեկատվության ազատության իրավունքը կարգավորող օրենսդրական շրջանակի վերլուծություն. Հայաստան

11.02.2019

Սույն վերլուծության շրջանակներում գնահատվում է Հայաստանի ՏԱ մասին օրենքը՝ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքին առնչվող՝ մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշների և ավելի լավ ներպետական իրավակիրառ փորձի համեմատության ներքո :  Միջազգային չափանիշներին համապատասխանության  և ներպետական իրավակիրառ  պրակտիկայի ուսումնասիրությունը մասամբ հիմնված է ՏԱ վարկանիշային աղյուսակի  վրա՝ միջազգայնորեն ընդունված մեթոդաբանություն ՏԱ ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը գնահատելու համար, որը մշակվել է Իրավունքի և ժողովրդավարության կենտրոնի (ԻԺԿ)  և Access Info Europe (AIE)  կազմակերպության կողմից: Հայաստանում ՏԱ ոլորտի օրենսդրական դաշտը գնահատվել է՝ օգտագործելով ՏԱ վարկանիշային աղյուսակը:

Առաջարկվում է, որպեսզի Հայաստանի համապատասխան պետական մարմինները տարբերակներ ուսումնասիրեն ՏԱ համակարգի մասնագիտացված կառույցի ստեղծման համար, ինչպիսին է՝ Տեղեկատվության ազատության հանձնակատարը: Այն պետք է լինի անկախ մարմին, ինչպես Մարդու իրավունքների պաշտպանն է, բայց կենտրոնացված լինի բացառապես ՏԱ հարցերի վրա: 

Տեղեկատվության ազատության իրավունքը կարգավորող օրենսդրական շրջանակի վերլուծություն. Հայաստան

← Վերադառնալ ցուցակին