Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Հոդվածներ

Տեղեկատվության ազատության հանձնակատար

13.02.2007

Աննա Մարալյան

Տեղեկատվության ազատության հանձնակատարը հասարակական մարմին  է, որն իր գործողություններում լիովին անկախ է կառավարությունից: Հիմնականում այն անմիջականորեն զեկուցում է պառլամենտին եւ կատարում  է ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային դեր: Տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի գործունեության իրավական հիմքն է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը:

 

Այս ինստիուտի ստեղծման նպատակն է վերահսկել տեղեկատվության ազատության ակտի կատարումը ու  կիրառումը՝ այդպիսով երաշխավորելով հանրային մարմինների տեղեկատվության մատչելիությունը նրանց համար, ում դա անհրաժեշտ է: Միեւնույն ժամանակ այն պաշտպանում է անհատի անձնական տեղեկությունները:

 

Տեղեկատվության ազատության հանձնակատարի պարտականություններն են.

·         վերահսկել տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի կատարումը հանրային մարմինների կողմից,

·         պատրաստել ամենամյա զեկույց տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի կիրառման վերաբերյալ,

·         հավաքել վիճակագրական տվյալներ տեղեկատվության ազատությանը վերաբերվող պահանջների եւ որոշումների մասին,

·         տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը մատչելի դարձնել հասարակության համար` հրատարակելով այն,

·         հրապարակել ուղեցույցներ, որոնք կօգնեն օգտագործել եւ կիրառել տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը,

·         իրականացնել պաշտոնյաների ուսուցում,

·         անհրաժեշտության դեպքում ապահվել տեղեկատվություն, խորհրդատվություն եւ աջակցություն հայցվորներին, պետական մարմիններին եւ այն անձանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն,

·         ապահովել օրենսդրական-քաղաքական խորհրդատվություն տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի վերաբերյալ,

·         պաշտպանել անհատի անձնական տեղեկությունները,

·         ապահովել պաշտոնական տեղեկատվության  մատչելիությունը, եթե այն չբացահայտելու համար լուրջ պատճառ չկա (օրինակ՝ հասարակության անվտանգությունը),

·         վերանայել հանրային մարմինների այն որոշումները, որոնք վերաբերում են տեղեկատվության ազատության պահանջներին, անհրաժեշտության դեպքում կայացնել նոր ու պարտավորեցնող որոշումներ,

·         իրականացնել հարկադրական գործունեություն (իրավական սանկցիա) այն անձանց հանդեպ, ովքեր արհամարհում կամ հրաժարվում են կատարել իրենց պարտականությունները,

Պարտականությունները

·         համոզվել, որ հանրային մարմինները տեղյակ են տեղեկատվության  ազատության մասին օրենքով սահմանված իրենց պարտականություններին, 

·         համոզվել, որ հասարակությունը տեղյակ է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին եւ գիտի իր իրավունքները,

·         աջակցել հասարակության անդամներին եւ պետական մարմիններին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին. վերաբերող հարցերում

·         Ազգային Ժողովին խորհուրդ տալ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի նպատակներին հասնելու համար իրականացնել օրենսդրական ← Վերադառնալ ցուցակին