Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Հոդվածներ

14.12.2010 Տեղեկատվության «անազատություն» պաշտոնյաների պատճառով

Այս տարվա նոյեմբերի 22–ից ամեն աշխատանքային օր այսպիսի դասախոսություններ են կազմակերպվում քաղաքացիական ծառայողների համար Տեղեկատվության ազատության կրթական կենտրոնում, որտեղ էլ նրանք մասնակցում են տեղեկատվության ազատության և հանրային կապերի վերաբերյալ եռօրյա դասընթացին` վերջում ստանալով Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստման վկայականներ:

27.10.2010 Տեղեկատվության ազատության ապահովումը ՀՀ դատախազության ինտերնետային կայքում

ՀՀ դատախազության ինտերնետային կայքը գործում է 2005 թվականից, իսկ 2010թ. այն նորացվել եւ փոփոխվել է` կատարելագործելով տեղեկատվության տրամադրման եւ կայքի անվտանգության մեխանիզմները:

31.08.2010 Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանի ազգային արխիվում

Տեղեկատվության ազատության, տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու եւ տրամադրելու հետ կապված հիմնական հարաբերությունները Հայաստանում կարգավորվում են “Տեղեկատվության ազատության մասին” ՀՀ օրենքով: Սակայն կան մարմիններ, որոնք, հանդիսանալով տեղեկատվություն տնօրինող, առաջնորդվում են ոչ այնքան վերոնշյալ օրենքի դրույթներով, այլ տվյալ մարմնի գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերով: Այդպիսի մարմիններից է “Հայաստանի ազգային արխիվ” ՊՈԱԿ-ը: Հայաստանի ազգային արխիվի կողմից տեղեկատվության տրամադրման...

04.06.2010 Ստորագրում ենք համակարգչով

Այսօր մեր հանրապետությունում 800-ից ավելի մարդ օգտագործում է էլեկտրոնային ստորագրություն: Էլեկտրոնային ստորագրությունը պատահական ընտրված թվերի եւ տառերի խումբ է, որը փոխարինում է սովորական ստորագրությանը: Այն անձին հնարավորություն է տալիս ստորագրելու փաստաթղթեր` անկախ իր գտնվելու վայրից:

19.05.2010 Տեղեկատվական կրպակներ` Երեւանի դատարաններում

2009թ. հոկտեմբերից Երեւանում գործող բոլոր դատարաններում տեղադրվել են “Դատալեքս” հանրային տեղեկատվական կրպակներ: “Դատալեքս” բառի մեջ օգտագործված են հայերեն դատարան բառը եւ լատիներեն “lex” /օրենք/ բառը: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս ստանալու տեղեկատվություն դատարաններում ընթացող դատավարությունների, գործի եւ դահլիճի համարների, գործը դատարան մուտքագրելու ժամանակի, վարույթ ընդունելու օրվա, ամսաթվի, դատավորի եւ կողմերի մասին:  Մինչ տարեվերջ նման տեղեկատվական կրպակներ նախատեսվում...

09.03.2010 Հարկային տեղեկատվության որոնման հետքերով

Գայանե Պապյան “Որպես փորձառու հաշվապահ` ինձ համար հեշտ է”,- ասում է տիկին Գոհարը, ով արդեն 20 տարի հաշվապահ է, աշխատում և աշխատանքային փորձով է համոզվել, որ հարկատուն ինքը պետք է հետաքրքրվի, փորփրի ու գտնի անհրաժեշտ տեղեկությունը: “Այդ ամենն իր ուսերի վրա է: Հարկայինին ինչ,  կասի` ես հանել եմ օրենքը, դու պարտավոր էիր իմանալ”,- ասում է նա և որպես օրինակ բերում իր հետ պատահած բազմաթիվ դեպքերը, երբ վկա է եղել` ինչպես է հարկային ծառայողը հարկատուին ասում` իմանայիր, ո՞վ է մեղավոր: Օրենքը...