Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Գրքեր

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2011-2013

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2011-2013Դատական գործերի ժողովածուում ներկայացված են տեղեկատվության ազատության ոլորտում ՀՀ-ում 2011-2013 թ.թ.-ի ընթացքում ԻԱԿ-ի նախաձեռնած դատական գործերը: Ներկայացված է յուրաքանչյուր գործի համառոտ նկարագրությունը առնչվող բոլոր փաստաթղթերով` հայցադիմում, դատարանի վճիռ եւ այլն: Ժողովածուն ներառում է նաեւ տեղեկատվության ազատության դատական պրակտիկայի վերլուծություն, որում ամփոփվում են տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ դատական պրակտիկայի վիճակագրությունը, հիմնական խնդիրները եւ դրական տեղաշարժերը:

Download (1 Մբ)

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ինչպես ստանալ տեղեկություն ընտրական գործընթացում

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ինչպես ստանալ տեղեկություն ընտրական գործընթացումՆերկայացվող ուղեցույցի հիմնական նպատակն է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, լրագրողներին ծանոթացնել տեղեկատվության ազատության հասկացությանը եւ նշանակությանը ընտրությունների ժամանակ, ինչպես նրանք կարող են օգտագործել ՏԱ մասին օրենսդրությունը ընտրությունների ընթացքում տեղեկատվություն ստանալու նպատակով: Ուղեցույցի առաջին բաժինը նվիրված է ընտրական տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրացման պայմաններին. 2-րդ բաժինն անդրադառնում է տեղեկություն ստանալու իրավունքին:

Download (318 Կբ)

ԻՆՉՊԵՍ ԼՈՒՍԱԲԱՆԵԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ. Ուղեցույց լրագրողների համար

ԻՆՉՊԵՍ ԼՈՒՍԱԲԱՆԵԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ. Ուղեցույց լրագրողների համարՈւղեցույցում հանգամանորեն անդրադարձ է կատարվում քրեական հետապնդում հարուցելու բացառիկ լիազորություն ունեցող ՀՀ դատախազության, ինչպես նաև քրեական գործերով նախաքննություն կատարելու իրավասություն ունեցող մարմինների քրեական գործով մինչդատական վարույթի ընթացքում տեղեկատվության տնօրինման առանձնահատկություններին:

Download (247 Կբ)

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ.10 ամյակ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ.10 ամյակ2011 թվականի հուլիսի մեկին լրացավ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հիմնադրման 10 տարին: Գրքում ներկայացված է Կենտրոնի տասնամյա գործունեության նպատակներն ու խնդիրները, հիմնական ուղղությունները և ձեռքբերումները:

Download (11 Մբ)

ԶԼՄ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ուսումնական ձեռնարկ

ԶԼՄ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ուսումնական ձեռնարկ"ԶԼՄ և օրենսդրություն" ձեռնարկը ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս, դեցենտ, բ.գ.թ Շուշան Դոյդոյանի "ԶԼՄ եւ օրենսդրություն" դասընթացի ուսումնական ձեռնարկի մի մասն է: Հիմնական նպատակը ուսանողներին ծանոթացնել խոսքի և մամուլի ազատության սահմանադրական երաշխիքներին, խոսքի ազատության ազգային և միջազգային իրավական կարգավորման առանձնահատկություններին:

Download (551 Կբ)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀՀ-ում. ուղեցույց դատավորների, դատախազների, քննիչների և փաստաբանների համար

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀՀ-ում. ուղեցույց դատավորների, դատախազների, քննիչների և փաստաբանների համար Ուղեցույցը կարող է օգտագործվել որպես ուսումնական ուղեցույց տվյալ բնագավառում տեղեկատվությանը տիրապետող անձանց ուսուցանողների համար, ինչպես նաև գործնական ուղեցույց տվյալ բնագավառում տեղեկատվությանը տիրապետող անձանց համար:

Download (225 Կբ)