Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Իրական շահառուների թափանցիկություն

28.03.2022 - Իրական շահառուների թափանցիկություն և հայտարարագրում․ հարցուպատասխան

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մշակել է իրական շահառուների թափանցիկության և հայտարարագրման վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերի և պատասխանների տեղեկատվական երկլեզու գրքույկ։ Այն պատրաստվել է «Ապատեղեկատվության դեմ պայքար մասնավոր հատվածում» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) աջակցությամբ:

06.03.2022 - Իրական շահառուների թափանցիկություն. տեղեկատվական քարտեր լրագրողների համար

Տեղեկատվական քարտերը պատրաստվել են Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից՝ Open Ownership կազմակերպության աջակցությամբ «Իրական շահառուների տվ յալների ստանդարտի կիրառումը Հայաստանում» խորագրով ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվել է Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (EITI) և Open Ownership-ի հետ համատեղ:

23.12.2021 - Իրական շահառուների թափանցիկություն

Տեղեկատվական քարտեր՝ իրական շահառուների թափանցիկության թեմայով։

25.11.2021 - Իրական շահառուների թափանցիկություն

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն ամփոփել է իրական շահառուների թափանցիկության ապահովման վերաբերյալ հիմնական տեղեկությունները։ Կարճ և ամփոփ ներկայացված են, թե ինչ են անում ԲԿԳ անդամներն իրական շահառուների ոլորտում, ինչպես նաև հանձնառությունների կատարման առաջընթացը տարբեր երկրների օրինակով։