Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Ընթացիկ

Տեղեկատվության ազատության բարելավում Հայաստանում

23.11.2018

Ծրագրի նպատակն է բարելավել ՏԱ իրավիճակը Հայաստանում։

Ծրագիրը ներառում է հետեւյալ բաղադրիչները.

ա) իրականացնել խորհրդատվական հանդիպումներ թիրախ խմբերի եւ գործընկեր տեղական կազմակերպությունների մասնակցությամբ՝ նպատակ ունենալով մշակել արդունավետ ռեկոմենդացիաներ ուղղված ոլորտի բարելվամանը։

բ) Հայաստանում ՏԱ արտադատական մարմնի հիմնադրման շուրջ քննարկումների կազմակերպում։

Տեւողությունը՝ 2 ամիս, նոյեմբերի 24 - դեկտեմբերի 31, 2018։ Ծրագիրն իրականացվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ։
 

← Վերադառնալ ցուցակին