Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Ընթացիկ

56. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը ՏԻՄ-երի համար

09.08.2021

Ծրագիրն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության՝ ԳՄՀԸ-ի (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) աջակցությամբ: Ծրագրի տևողութունը՝ 4 ամիս․ 2021 թ. ապրիլի 5-ից օգոստոսի 6-ը: 

Ծրագրի նպատակն էր մշակել անձնական տվյալների պաշտպանության ներքին ուղեցույց տեղական մակարդակում աշխատող պաշտոնյաների համար, մշակել տեղեկատվական քարտեր քաղաքացիների համար և կազմակերպել ՏԻՄ համայնքային ծառաողների ուսուցում մշակված ուղեցույցի համաձայն։

Ակնկալվող արդյունքները՝

  • ՏԻՄ-երում ԱՏՊ ներքին ընթացակարգերի և քաղաքականության կատարելագործում, 
  • ԱՏՊ-ի վերաբերյալ ՏԻՄ-երի աշխատակազմի կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
  • Քաղաքացիների ԱՏՊ-ի վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացում:

← Վերադառնալ ցուցակին