Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

ՏԱ ուսուցումներ

Իրականացված

«Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթաց հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու քաղաքացիական ծառայողների համար»

04.06.2008

Մայիսին կազակերպված 3 շաբաթյա վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցեցին մոտ 90 մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու պաշտոնյա: Մասնակիցները բաժանվել էին 3 խմբի` յուրաքանչյուրում մոտ 30-ական հոգի: Յուրաքանչյուր խումբ մասնակցեց երկօրյա դասընթացի` օրական շուրջ 8 ժամ տևողությամբ:

Վերապատրաստման դասընթացի ընթացքում պաշտոնյաները ծանոթացան.

1. տեղեկատվության ազատության հիմքում ընկած հիմնարար սկզբունքներին,
2. մամլո քարտուղարների ՏԱ օրենքով ամրագրված պարտականություններին,
3. Փաստաթղթերի կազմման և արխիվացման սկզբունքներին,
4. ՏԱ ոլորտում առկա խնդիրներին,
5. ՏԱ օրենքով ամրագրված պարտականություններին և պատասխանատվությանը,
6. ՏԱ դատական պրակտիկային:

Վերապատրաստման յուրաքանչյուր դասընթացի վերջում մասնակիցներն անցան թեսթավորում` դասընթացի շրջանակներում ձեռք բերված գիտելիքը և դրանք կոնկրետ դեպքերում կիրառելու հմտությունները ստուգելու համար: Մասնակիցներին տրվեցին ավարտական վկայականներ ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ղեկավարի, Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի եւ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից։

Վերապատրաստման դասընթացներն իրականացվում են ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ Իտալիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ:

← Վերադառնալ ցուցակին