Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Մեր գործընկերները

Դոնոր կազմակերպություններ

ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստան
http://armenia.usaid.gov/

ԵԱՀԿ Երեւանի գրասենյակ
www.osce.org

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր Հայաստանում
www.undp.am

Համաշխարհային Բանկի Երեւանի գրասենյակ
www.worldbank.org

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակություն
www.http://eeas.europa.eu

«Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամ

www.epfound.am

Բաց հասարակության ինստիտուտ
www.soros.org/initiatives/justice

Ամերիկյան իրավաբանների միություն
www.americanbar.org

Բրիտանական դեսպանատունը Հայաստանում
www.ukinarmenia.fco.gov.uk/en/

"Կասալս ենդ Ասոշիեյթս" Ինք. ընկերություն
www.casals.com

Արտիկլ 19
www.article19.org