Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

27. Փաստաբանների, դատավորների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար արտահայտվելու ազատության միջազգային չափանիշների իրազեկության խթանում

17.01.2013

Ծրագիրն իրականացվել է ԵԱՀԿ երեւանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Ծրագրի տևողությունը՝ 2 ամիս (հոկտեմբեր - նոյեմբեր 2012 թ.):

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել ԶԼՄ-ներին վերաբերող վեճերի լուծման արտադատական
​​մեխանիզմները և հասնել ավելի լավ պաշտպանության, ինչպես նաև խթանել Հայաստանում արտահայտվելու ազատությունը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները.

  • Կազմակերպվել է աշխատանքային քննարկում ՀՀ Դատական դեպարտամենտի և ՏՎԽ անդամների մասնակցությամբ,
  • Կազմվել և հրատարակվել է ՏՎԽ-ի կարծիքների երկլեզու ժողովածու,
  • Պատրաստվել և գործարկվել է ՏՎԽ-ի կայքը՝ www.idcarmenia.am,
  • Կազմակերպվել է շնորհանդես և հանրությանը ներկայացվել ՏՎԽ-ի կարծիքների ժողովածուն և ՏՎԽ-ի կայքը:

← Վերադառնալ ցուցակին