Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

33. Համակարգային զարգացման նորարարություններ

31.03.2014

Ծրագիրն իրականացվել է Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ: Ծրագրի տևողությունը` 10 ամիս (հունիս 2013 - մարտ 31, 2014):

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կազմակերպական կարողությունները և արդյունավետությունը:

Համակարգային զարգացման 10 ամսյա ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ՀԿ-ի կազմակերպական կարողությունները և արդյունավետությունը: Ծրագիրը իրականացվել է ուսուցումների, խորհրդատվությունների, փորձի փոխանակման և ծառայությունների մատուցման համադրությամ միջոցով:

Ծրագրի գործողություններն էին.

  1. ֆինանսական կայունության,
  2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և կարողությունների զարգացում,
  3. Ռազմավարական պլանավորում,
  4. Ծառայության մատուցման պլանավորում և իրականացում: 

← Վերադառնալ ցուցակին