Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

38. Աջակցում ԲԿԳ, ՏԱ և մամուլի արտադական վեճերին Հայաստանում

09.10.2015

 Ծրագիրն իրականացվել է ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ: Ծրագրի տևողությունը 7 ամիս է ր(09 մարտ, 2015- 09 հոկտեմբեր, 2015): Ծրագրով նախատեսված գործողություններն էին.

  • կազմակերպել ԲԿԳ տարեկան համաժողով
  • մշակել ԲԿԳ Գործողությունների ծրագրի գնահատման մեթոդոլոգիան
  • կազմակերպել ուսւոցում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար ինչպես օգտագործել մոնիտորինգի մեթոդոլոգիան թեմայով
  • Մշակել և ներկայացնել ԲԿԳ Գործողությունների երկրորդ ծրագրի իրականացման գնահատման հաշվետվություն
  • Պատրաստել և տարածել ԲԿԳ-Հայաստան տեղեկագրի երեք համար
  • Պատրաստել և տարածել ՏՎԽ վեց  կարծիք
  • Ապահովել ՏՎԽ կայքի պարբերաբար թարմացումները
  • Կազմակերպել լրագրողների և իրավաբանների համատեղ աշխատանքային քննարկում
  • Տպագրել Զրպարտության և վիրավորանքի ձեռնարկը:

← Վերադառնալ ցուցակին