Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

3. Տեղեկատվության ազատությունը ՀՀ-ում

01.08.2003

Ծրագիրն իրականացվել է Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջոցներով:

2001թ. օգոստոս – 2002թ. հունվար

Վերոնշյալ ծրագրի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները.

1. Քաղաքացիներին, ՀԿ-ներին, ժուռնալիստներին, ինչպես նաև օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների ներկայացուցիչներին տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրականացման մեխանիզմների վերաբերյալ իրավական խորհրդատվության տրամադրում,
2. Տեղեկատվություն տրամադրելուց անօրինական կերպով հրաժարվելու ցանկացած դեպքի լուսաբանում ԶԼՄ-ներով,
3. ՏԱ խնդիրների վերաբերյալ  լայնածավալ քարոզարշավի իրականացում` թոք-շոուների, հոդվածների, ռադիոհաղորդումների և այլ միջոցներով,
4. Ժուռնալիստների համար ուսուցումների կազմակերպում ՏԱ ոլորտում նրանց գիտելիքներն ավելացնելու նպատակով:


← Վերադառնալ ցուցակին