Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

27.03.2007 - 12. Տեղեկատվության ազատություն

ԵԱՀԿ Երեւանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Տևողությունը- 10 ամիս, 2006թ.-ի մարտից մինչև դեկտեմբեր: Նախագիծն ունի երեք ուղղություն. 1. "Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես" տեղեկագրի 1 համարի տպագրում - 2006թ. փետրվար- մարտ 2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաների եւ քաղաքացիական խմբերի հետ անցկացնել ուսուցում: Նախատեսված է իրականացնել 11 ուսուցում Հայաստանի բոլոր մարզերում: Ուսուցումներն իրականացվում են ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստան կազմակերպության համաֆինանսավորմամբ: 3...

01.11.2005 - 11. Տեղեկատվության ազատություն

Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատան աջակցությամբ: 2005թ. նոյեմբեր - դեկտեմբեր Ծրագիրն ուներ երեք բաղադրիչ. 1. Ուսուցում ուսուցանողների համար` ուսուցանողների հիմնական խումբ նախապատրաստելու նպատակով, 2. Տեղեկատվության ազատության աշխատանքային քննարկում` ՏԱ Երեւանյան սկզբունքներն ընդունելու նպատակով, 3. " Տեղեկատվության ազատության ամենամյա մրցանակաաշխություն 2005 "-ի կազմակերպում:

01.09.2004 - 10. Ուսումնական նյութեր ՏԱ ուսուցումներ իրականացնելու համար

Ծրագիրն իրականացվել է "Փոքր դրամաշնորհների ժողովրդավարական հանձնաժողովի" (Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն) աջակցությամբ: 2004թ. սեպտեմբերի 1 - դեկտեմբերի 31 Ծրագրի նպատակն էր մշակել տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ չորս ձեռնարկ և մեկ ուսումնական ձեռնարկ: Այս ձեռնարկները հնարավորություն կընձեռեն կազմակերպել ուսուցումներ եւս 3000 մասնակիցների համար (պաշտոնյաներ, ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, փաստաբաններ, քաղաքացիներ):

01.07.2004 - 9. Աջակցություն ՏԱ գործընթացին ՀՀ-ում

Ծրագիրն իրականացվել է «ԱՐՏԻԿԼ 19»-ի և Ժողովրդավարության Վեսթմինսթերյան Հիմնադրամի (WFD) աջակցությամբ:  2004թ հուլիսի1 – 2005թ. մարտի 31 Ծրագիրն ուներ երեք բաղադրիչ. 1. Նկարահանել և թողարկել 3 հեռուստատեսային սոցիալական հոլովակ, 2. Կազմակերպել 5 ուսուցումներ ՀԿ-ների, պաշտոնյաների և ԶԼՄ-ների համար, 3. Իրականացնել հանրային մարմիների կողմից ՏԱ օրենքի կիրառման մոնիտորինգ:

01.03.2004 - 8. ՏԱ իրավունքի կիրառումը ՀՀ մարզերում

Ծրագիրն իրականացվել է ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ: 2004թ. մարտի 1 - դեկտեմբերի 31 Այս ծրագրի նպատակն էր մոնիտորինգի ենթարկել, թե ինչպես են Հայաստանի երեք խոշորագույն մարզերում (Շիրակ, Լոռի, և Սյունիք) տեղական ինքնակառավարման մարմինները կիրառում "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի կարևորագույն պահանջները, հրապարակայնացնել օրենքի խախտման դեպքերը և քննարկել կարևորագույն խնդիրները երեք մարզերի տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիակահ հասարակության...

01.02.2004 - 7. ՏԱ իրավունքի կիրառման մոնիտորինգ

Ծրագիրն իրականացվել է Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցությամբ (Հունգարիա): 2004թ. մարտ – նոյեմբեր Ծրագիրը միաժամանակ իրականացվել է Տեղեկատվության ազատության պաշտպանների միջազգային ցանցի անդամ 16 երկրներում` ՀԱՀ, Բուլղարիա, Պերու, Ռումինիա և այլն: ՏԱ իրավունքի կիրառման մոնիտորինգի նպատակն այն հիմնական և ուղորդիչ չափորոշիչների մշակումն էր, որոնց օգնությամբ հնարավոր կլիներ գնահատել Հայաստանի առաջընթացը դեպի տեղեկատվության (հատկապես հասարակական կարևորություն ունեցող...