Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

01.08.2003 - 3. Տեղեկատվության ազատությունը ՀՀ-ում

Ծրագիրն իրականացվել է Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ ԱՄՆ ՄԶԳ -ի միջոցներով: 2001թ. օգոստոս – 2002թ. հունվար Վերոնշյալ ծրագրի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները. 1. Քաղաքացիներին, ՀԿ-ներին, ժուռնալիստներին, ինչպես նաև օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների ներկայացուցիչներին տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրականացման մեխանիզմների վերաբերյալ իրավական խորհրդատվության տրամադրում, 2. Տեղեկատվություն տրամադրելուց անօրինական կերպով հրաժարվելու ցանկացած դեպքի...

02.04.2003 - 2. Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման մոնիտորինգի մոդել

Ծրագիրն իրականացվել է Իրավական Նախաձեռնության (Բաց հասարակության ինստիտուտ) աջակցությամբ (Հունգարիա): 2003թ. ապրիլ – նոյեմբեր Հայաստանից բացի այս ծրագրին մասնակցել են նաև ՀԱՀ-ը, Մակեդոնիան, Բուլղարիան և Պերուն: Ծրագրի արդյունքում պետք է մշակվեր նշված պետություններում ՏԱ օրենսդրության կիրառման մոնիտորինգի մոդել: Ծրագիրը բաղկացած էր երեք մասից կամ փուլից: Առաջին փուլում, ՏԱ օրենքի իրավական վերլուծության արդյունքում պետք է բացահայտվեին այն հիմնական դրույթները, որոնք կարգավորում են...

01.04.2003 - 1. Աջակցություն տեղեկատվության ազատության գործընթացին ՀՀ-ում

Ծրագիրն իրականացվել է Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ` ԱՄՆ ՄԶԳ -ի միջոցներով: 2002թ. ապրիլ – 2003թ. ապրիլ