Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

01.12.2003 - 6. ՏԱ մրցանակաբաշխություն

Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի աջակցությամբ: 2003թ. դեկտեմբերի 1 – 31:

01.11.2003 - 5. «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի իրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում

Ծրագիրն իրականացվել է Իրավական Նախաձեռնության (Բաց հասարակության ինստիտուտ) աջակցությամբ (Հունգարիա) 2002թ. նոյեմբեր – 2003թ. փետրվար Այս ծրագրի նպատակն էր Հայաստանի Հանրապետությունում Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ օրենքի ընդունմանը նպաստելը: Ծրագիրը բաղկացած էր երկու փուլից` ա) ստեղծել "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խումբ: Աշխատանքային խումբը մշակեց "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը` հետագայում ՀՀ Ազգային...

01.08.2003 - 4. Հարավային Կովկասում ժողովրդավարության հզորացումն ազատ արտահայտման միջոցով

Ծրագիրն իրականացվել է «ԱՐՏԻԿԼ 19»-ի աջակցությամբ: 2003թ. օգոստոս – 2004թ. հունիս

01.08.2003 - 3. Տեղեկատվության ազատությունը ՀՀ-ում

Ծրագիրն իրականացվել է Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ ԱՄՆ ՄԶԳ -ի միջոցներով: 2001թ. օգոստոս – 2002թ. հունվար Վերոնշյալ ծրագրի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները. 1. Քաղաքացիներին, ՀԿ-ներին, ժուռնալիստներին, ինչպես նաև օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների ներկայացուցիչներին տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի իրականացման մեխանիզմների վերաբերյալ իրավական խորհրդատվության տրամադրում, 2. Տեղեկատվություն տրամադրելուց անօրինական կերպով հրաժարվելու ցանկացած դեպքի...

02.04.2003 - 2. Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ օրենսդրության կիրառման մոնիտորինգի մոդել

Ծրագիրն իրականացվել է Իրավական Նախաձեռնության (Բաց հասարակության ինստիտուտ) աջակցությամբ (Հունգարիա): 2003թ. ապրիլ – նոյեմբեր Հայաստանից բացի այս ծրագրին մասնակցել են նաև ՀԱՀ-ը, Մակեդոնիան, Բուլղարիան և Պերուն: Ծրագրի արդյունքում պետք է մշակվեր նշված պետություններում ՏԱ օրենսդրության կիրառման մոնիտորինգի մոդել: Ծրագիրը բաղկացած էր երեք մասից կամ փուլից: Առաջին փուլում, ՏԱ օրենքի իրավական վերլուծության արդյունքում պետք է բացահայտվեին այն հիմնական դրույթները, որոնք կարգավորում են...

01.04.2003 - 1. Աջակցություն տեղեկատվության ազատության գործընթացին ՀՀ-ում

Ծրագիրն իրականացվել է Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ` ԱՄՆ ՄԶԳ -ի միջոցներով: 2002թ. ապրիլ – 2003թ. ապրիլ