Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

15.02.2022 - 59. Բաց կառավարում-Բաց վերականգնում

Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԶԾ Կոլբա Լաբի «Ապագան այսօր» ծրագրի դրամաշնորհով, ԵՄ աջակցությամբ:

01.02.2022 - 58. Հայաստանում իրական շահառուների տվյալների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Ծրագրն իրականացվել է «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպության աջակցությամբ: Ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թ. հոկտեմբերի 1-ին և ավարտվել 2022 թ. հունվարի 31-ին:

03.01.2022 - 57. Ապատեղեկատվության վիրուսի դեմ պայքար

Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2020 թվականի հուլիսի 15-ին և ավարտել 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին:

09.08.2021 - 56. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը ՏԻՄ-երի համար

Ծրագիրն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության՝ ԳՄՀԸ-ի (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) աջակցությամբ: Ծրագրի տևողութունը՝ 4 ամիս․ 2021 թ. ապրիլի 5-ից օգոստոսի 6-ը:

15.06.2021 - 55. ԶԼՄ-ների պաշտպանությունը Հայաստանում

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային մեդիա աջակցություն (International Media Support) կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ: Այն մեկնարկել է 2021 թ. մայիսին և ավարտվել 2021 թ. հունիսին:

01.06.2021 - 54. Աջակցություն 2020-2022թթ. ԲԿԳ գործողությունների ազգային ծրագրի համատեղ ստեղծմանը

Ծրագիրն իրականացվել է Բաց կառավարման գործընկերություն աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2020 թվականի հոկտեմբերին և ավարտվել 2021 թ. մայիսին: