Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Իրականացված ծրագրեր

04.03.2022 - 60. COVID-19 ճգնաժամային հաղորդակցություն

Ծրագիրն իրականացվել է Միջազգային հանրապետական ​​ինստիտուտի (IRI) աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին և ավարտվել 2022 թվականի հունվարի 31-ին:

15.02.2022 - 59. Բաց կառավարում-Բաց վերականգնում

Ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԶԾ Կոլբա Լաբի «Ապագան այսօր» ծրագրի դրամաշնորհով, ԵՄ աջակցությամբ:

01.02.2022 - 58. Հայաստանում իրական շահառուների տվյալների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Ծրագրն իրականացվել է «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպության աջակցությամբ: Ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թ. հոկտեմբերի 1-ին և ավարտվել 2022 թ. հունվարի 31-ին:

03.01.2022 - 57. Ապատեղեկատվության վիրուսի դեմ պայքար

Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2020 թվականի հուլիսի 15-ին և ավարտել 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին:

01.11.2021 - Փաստերի ստուգման լաբորատորիաներ դպրոցներում և բուհերում

Ծրագիրն իրականացվում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ: Ծրագիրը սկսվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին և ավարտվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին:

09.08.2021 - 56. Անձնական տվյալների պաշտպանությունը ՏԻՄ-երի համար

Ծրագիրն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության՝ ԳՄՀԸ-ի (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) աջակցությամբ: Ծրագրի տևողութունը՝ 4 ամիս․ 2021 թ. ապրիլի 5-ից օգոստոսի 6-ը: