Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

ՏԱ վերլուծություններ

Տեղեկատվության ազատության ոլորտում վերապատրաստման կարիքների գնահատում

11.12.2020

Հաղորդակցության և տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ կանոնավոր և արդյունավետ վերապատրաստումներ կազմակերպելուց առաջ անհրաժեշտ է նախ գնահատել պետ. մարմինների կարիքներն ու ակնկալիքներն այդ դասընթացներից։

Սույն ուսումնասիրությունը նպատակ ունի գնահատել ՏԱ մասին ՀՀ օրենքի վերաբերյալ պետական կառավարման մարմիններում տեղեկատվության տրամադրման համար պատասխանատու պաշտոնյաների (խոսնակներ, տեղեկատվության ազատության պատասխանատու անձիք, հասարակայնոթյան հետ կապերի բաժինների աշխատակիցներ և այլն) վերապատրաստումների կարիքները տեղեկատվության ազատության և հաղորդակցության ոլորտներում, ինչը հնարավորություն կտա մշակելու ՏԱ խնդիրներին նվիրված վերապատրաստման համապարփակ և հասցեական ծրագիր։

Հատկապես ներկայում բազմաթիվ են այս թեմաներով իրականացվող վերապատրաստումները, սակայն կարևոր է, որ դրանք իրապես բխեն համակարգի կարիքներից, ունենան դրանք ավարարելու ժամանակակից մեթոդաբանություն և ձևավորեն միասնական պրակտիկա, և ամենակարևորը, համալրեն մեկը մյուսին և բացառեն բովանդակային կրկնությունները։

Սույն գնահատումն իրականացվել է 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ժամանակահատվածում։ Գնահատման մեջ ընդգրկվել են պետական կառավարման բոլոր 38 մարմինները՝ նախարարություններ, մարզպետարաններ, Կառավարության և Վարչապետին առընթեր մարմիններ։

Տեղեկատվության ազատության ոլորտում վերապատրաստման կարիքների գնահատում

← Վերադառնալ ցուցակին