Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Վերլուծություններ

22.06.2022 - Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարություն

Սույն փաստաթուղթը ՀՀ Կառավարության ռազմավարությունն է, որը համախմբում է կառավարության, քաղաքացիական հասարակության եւ քաղաքացիների ջանքերը՝ ուղղված ապատեղեկատվության դեմ պայքարին: Ազգային ռազմավարությունը նախատեսում է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի շրջանակը, նպատակը, ժամանակակից մեթոդներն ու գործիքակազմը։

22.04.2022 - Պետգնումների բողոքարկման համակարգի մոնիտորինգ

Պետգնումների բողոքարկման համակարգի մոնիտորինգի զեկույցը մշակվել է «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» (TAAP) ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերության (ՀԿ Կենտրոն) առաջնորդությամբ և «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» (ԻԱԿ) ու «Համայնքը և երիտասարդները» երիտասարդական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ կազմված կոնսորցիումի միջոցով։

20.04.2022 - Մեկ անձից իրականացվող գնումների ծավալները և մրցակցային ձեվի ընտրության այլընտրանքային հնարավորությունները

«Մեկ անձից իրականացվող գնումների ծավալները և մրցակցային ձևի ընտրության այլընտրանքային հնարավորությունները» հետազոտության զեկույցը մշակվել է «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» (TAAP) ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերության (ՀԿ Կենտրոն) առաջնորդությամբ և «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» (ԻԱԿ) ու «Համայնքը և երիտասարդները» երիտասարդական և խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ կազմված կոնսորցիումի միջոցով։

01.02.2022 - Հայաստանյան մեդիա ոլորտի քարտեզագրում ապատեղեկատվության դեմ պայքարի համատեքստում

«Հայաստանյան մեդիա ոլորտի քարտեզագրում ապատեղեկատվության դեմ պայքարի համատեքստում» հետազոտությունն իրականացվել է 2021թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ Հետազոտության նպատակն է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի համատեքստում քարտեզագրել ՀՀ մեդիա միջավայրը, առանձնացնել ոլորտում հիմնական ազդեցություն ունեցողներին, նկատել ապատեղեկատվության տարածման առկա օրինաչափությունները, կեղծ լուրերի ձևավորման և տարածման յուրահատկությունները։ Հետազոտությունը նաև բացահայտում է ապատեղեկատվության, կեղծ լուրերի դեմ պայքարի ժամանակակից մեթոդները և գործիքակազմը, որն այսօր առկա է հայաստանյան մեդիա ոլորտում։

07.06.2021 - Ամփոփելով 2020 թվականի արդյունքները

Պետական կառավարման համակարգի կողմից ստացված տեղեկություն ստանալու հարցումների թիվը պարզելու նպատակով հարցումներ են ուղարկվել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և նախարարություններ։ Տրամադրված պաշտոնական պատասխանների համաձայն՝ 2020 թվականի ընթացքում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը և 11 նախարարությունները ստացել են 20187 հարցում, որից 1802-ը (ընդհանուր հարցումների 8.9%-ը)՝ թղթային եղանակով։

25.05.2021 - Սև ցուցակ. 10 տարվա ամփոփում, 2011-2020թ.թ.

2001թ.-ից ի վեր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակում է Սև ցուցակ, որում ընդգրկվում են այն պաշտոնյաներն ու պետական մարմինները, որոնք խախտում են անձանց տեղեկություն ստանալու իրավունքը: 2011 թվականին ԻԱԿ-ն ամփոփել էր նախորդող տարիների (2003-2011թ.թ.) Սև ցուցակներում հայտնված անձանց ընդհանրական պատկերը։ Ստորև ներկայացվում է 2011-2020թ.թ.-ին հրապարակված Սև ցուցակների ամփոփումը։