Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Վերլուծություններ

23.11.2009 - Մարզպետական եկամուտներ-2008

2009թ.-ի հոկտեմբերին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեից ստացավ ՀՀ բոլոր մարզպետների 2008թ.-ի գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերում ներառված տվյալների մասին տեղեկանքները:

17.11.2009 - Նախարարական եկամուտներ-2008

2009թ.-ի հոկտեմբերին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեից ստացավ ՀՀ բոլոր նախարարների 2008թ.-ի գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերում ներառված տվյալների մասին տեղեկանքները:

08.12.2008 - Տեղեկատվության ազատության մոնիտորինգ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում

Այս մոնիտորինգի նպատակն է գնահատել ՏԱ մասին օրենսդրության կիրառման 5 ամյա փորձը ՀՀ մարզային տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, պարզել, թե որքանով արդյունավետ են կիրառվում այս օրենսդրության պահանջները: Մոնիտորինգն իրականացվել է 2008թ.-ի հունվար-օգոստոս ամիսներին ՀՀ 17 համայնքներում` 9 քաղաքային եւ 8 գյուղական: Մոնիտորինգի իրականացման խնդիրներն են. ամփոփել "ՏԱ մասին" ՀՀ օրենքի (2003թ.) եւ ՀՀ Սահմանադրության` տեղեկատվության ազատությանն առնչվող...

01.07.2008 - Լրագրողների տեղեկություն ստանալու իրավունք

Այս ուսումնասիրման նպատակն է խթանել տեղեկատվության մատչելիությունը ՀՀ ԶԼՄ-ների համար` ամփոփելով պետական մարմիններից տեղեկատվություն ստանալու լրագրողների փորձը "ՏԱ մասին" օրենքի ընդունումից ի վեր (2003թ.-ից մինչ օրս)...

11.04.2008 - Լրագրողների տեղեկություն ստանալու իրավունքը

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակեց 105 լրագրողների հարցումների հիման վրա կատարված ուսումնասիրության արդյունքները լրագրողների տեղեկություն ստանալու իրավունքի պաշտպանության մասին։ Այստեղ կարող եք ծանոթանալ ուսումնասիրության ամբողջական տեքստին ։ Հարցումներին մասնակցել է 105 լրագրող ( Երեւանից 60 հոգի , ՀՀ մարզային լրագրողներ ` 40 հոգի , օտարերկրյա լրատվամիջոցների թղթակիցներ ` 5...

26.12.2007 - ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2007

Կարիքների գնահատման սույն ուսումնասիրության առաջնային նպատակը պետական պաշտոնյաների շրջանում ՏԱ օրենքի դրույթների իմացության մակարդակի, ՏԱ հարցերի շուրջ կազմակերպվելիք վերապատրաստման դասընթացներից նրանց ակնկալիքների, ՏԱ օրենքի ու վերջինիս կիրարկման մեխանիզմների վերաբերյալ նրանց գիտելիքների խորացման անհրաժեշտության բացահայտումն է:   Այս նպատակով հարցազրույցներ են անցկացվել ինչպես կենտրոնական, այնպես էլ բոլոր 10 մարզերը ներկայացնող 45 պետական և տարածքային...