Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Վերլուծություններ

28.11.2007 - Ընտրական վեճերի դատական լուծման մոնիտորինգի արդյունքները

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության աջակցությամբ իրականացրած ՀՀ Ազգային ժողովի   2007թ. մայիսի 12-ի ընտրությունների ընտրական վեճերի դատական լուծման մոնիտորինգի արդյունքները: Ընտրական վեճերի լուծման դատական մոնիտորինգի նպատակը 2007թ.-ի մայիսի 12-ի ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած ընտրական վեճերի լուծման դատական գործերի դիտարկումն է, գործերի քննության ընթացքում դատարաններում առաջացող...

01.01.2006 - Տեղեկատվության ազատության մոնիտորինգ ՀՀ-ում 2004թ.

Հայաստանի Հանրապետությունում մոնիտորինգն իրականացվել է "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ-ն: Ընդհանուր առմամբ 140 հարցում է ներկայացվել 18 մարմինների, որոնցից 6-ը պետական կառավարման մարմիններ են, 8-ը` տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 2-ը` դատարաններ և 2-ը` հանրային գործառույթներ իրականացնող մասնավոր ընկերություններ: Ակնհայտ է, որ նախորդ տարվա դիտարկման արդյունքների համեմատությամբ այս տարվա բոլոր հարցումների արդյունքներն ավելի դրական են: Այս դրական փոփոխությունները...

01.01.2005 - Արտիկլ 19, Հարավային Կովկաս, հաշվետվություն 2004թ.

"Արտիկլ 19` բանալու և կողպեքի հետեւում, տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում" վերլուծություն (ռուսերեն): "Արտիկլ 19, ազատ արտահայտման գլոբալ արշավ" հասարակական կազմակերպությունը սկսել է գործունեություն ծավալել Հարավային Կովկասում 2003թ. ապրիլից` տարածաշրջանում իր գործընկերների հետ համատեղ: "Արտիկլ 19"-ի իրավական ծրագիրը իրավաբանական վերլուծության է ենթարկել Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում ԶԼՄ-ների վերաբերյալ...

01.09.2004 - Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում

2004 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը  ԵԱՀԿ-ի եւ ԱՐՏԻԿԼ 19-ի աջակցությամբ իրականացրեց հարցումներ Հայաստանի պետական պաշտոնյաների եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների միջեւ: Հարցման նպատակն էր` պարզել, թե որքանով արդյունավետ են կիրառվում ՏԱ օրենսդրության դրույթները Հայաստանում, որքանով թափանցիկ եւ բաց են աշխատում պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, եւ թե լրագրողներն իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում ինչպիսի խոչընդոտների են հանդիպում...