Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

Վերլուծություններ

11.04.2008 - Լրագրողների տեղեկություն ստանալու իրավունքը

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակեց 105 լրագրողների հարցումների հիման վրա կատարված ուսումնասիրության արդյունքները լրագրողների տեղեկություն ստանալու իրավունքի պաշտպանության մասին։ Այստեղ կարող եք ծանոթանալ ուսումնասիրության ամբողջական տեքստին ։ Հարցումներին մասնակցել է 105 լրագրող ( Երեւանից 60 հոգի , ՀՀ մարզային լրագրողներ ` 40 հոգի , օտարերկրյա լրատվամիջոցների թղթակիցներ ` 5...

26.12.2007 - ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2007

Կարիքների գնահատման սույն ուսումնասիրության առաջնային նպատակը պետական պաշտոնյաների շրջանում ՏԱ օրենքի դրույթների իմացության մակարդակի, ՏԱ հարցերի շուրջ կազմակերպվելիք վերապատրաստման դասընթացներից նրանց ակնկալիքների, ՏԱ օրենքի ու վերջինիս կիրարկման մեխանիզմների վերաբերյալ նրանց գիտելիքների խորացման անհրաժեշտության բացահայտումն է:   Այս նպատակով հարցազրույցներ են անցկացվել ինչպես կենտրոնական, այնպես էլ բոլոր 10 մարզերը ներկայացնող 45 պետական և տարածքային...

28.11.2007 - Ընտրական վեճերի դատական լուծման մոնիտորինգի արդյունքները

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության աջակցությամբ իրականացրած ՀՀ Ազգային ժողովի   2007թ. մայիսի 12-ի ընտրությունների ընտրական վեճերի դատական լուծման մոնիտորինգի արդյունքները: Ընտրական վեճերի լուծման դատական մոնիտորինգի նպատակը 2007թ.-ի մայիսի 12-ի ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած ընտրական վեճերի լուծման դատական գործերի դիտարկումն է, գործերի քննության ընթացքում դատարաններում առաջացող...

01.01.2006 - Տեղեկատվության ազատության մոնիտորինգ ՀՀ-ում 2004թ.

Հայաստանի Հանրապետությունում մոնիտորինգն իրականացվել է "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ-ն: Ընդհանուր առմամբ 140 հարցում է ներկայացվել 18 մարմինների, որոնցից 6-ը պետական կառավարման մարմիններ են, 8-ը` տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 2-ը` դատարաններ և 2-ը` հանրային գործառույթներ իրականացնող մասնավոր ընկերություններ: Ակնհայտ է, որ նախորդ տարվա դիտարկման արդյունքների համեմատությամբ այս տարվա բոլոր հարցումների արդյունքներն ավելի դրական են: Այս դրական փոփոխությունները...

01.01.2005 - Արտիկլ 19, Հարավային Կովկաս, հաշվետվություն 2004թ.

"Արտիկլ 19` բանալու և կողպեքի հետեւում, տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում" վերլուծություն (ռուսերեն): "Արտիկլ 19, ազատ արտահայտման գլոբալ արշավ" հասարակական կազմակերպությունը սկսել է գործունեություն ծավալել Հարավային Կովկասում 2003թ. ապրիլից` տարածաշրջանում իր գործընկերների հետ համատեղ: "Արտիկլ 19"-ի իրավական ծրագիրը իրավաբանական վերլուծության է ենթարկել Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում ԶԼՄ-ների վերաբերյալ...

01.09.2004 - Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում

2004 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը  ԵԱՀԿ-ի եւ ԱՐՏԻԿԼ 19-ի աջակցությամբ իրականացրեց հարցումներ Հայաստանի պետական պաշտոնյաների եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների միջեւ: Հարցման նպատակն էր` պարզել, թե որքանով արդյունավետ են կիրառվում ՏԱ օրենսդրության դրույթները Հայաստանում, որքանով թափանցիկ եւ բաց են աշխատում պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, եւ թե լրագրողներն իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում ինչպիսի խոչընդոտների են հանդիպում...