Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

ՏԱ վերլուծություններ

23.08.2018 - Որքա՞ն դրամաշնորհներ են հատկացրել նախարարությունները ՀԿ-ներին

2018թ.-ին Կառավարութան աշխատակազմը ՀԿ-ներին տրամադրել է 20 միլիարդ դրամ: Կրկին ամենաշատը «Հարմոնիա» ռուսական մշակույթի միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը՝ 11 միլիարդ 2 միլիոն դրամ...

06.06.2018 - Շուրջ 1400 թափուր աշխատատատեղ կա պետական մարմիններում, սակայն դրանց մասին տեղեկատվությունը չի հրապարակվում

Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի պահանջը չեն կատարել ՀՀ կառավարության աշխատակազմը, Ոստիկանությունը և 9 նախարարությունը:

30.01.2018 - Պետական մարմինները շուրջ 156 միլիոն դրամ կամ 322 հազար դոլար են ծախսել ամանորի նախապատրաստությունների համար

Ամենահետաքրքրական պատասխանը ՀՀ կառավարության աշխատակազմինն է. Պարզվում է ՀՀ վարչապետի ներկայությամբ ամանորի ընդունելության ծախսերը ներառված են հույժ գաղտնի, պետական գաղտնիք համարվող տեղեկությունների ցանկում, հետևապես և մեզ չտրամադրեցին:

10.10.2017 - Առաջարկներ ուղղված ՏԱ մասին օրենքի նախագծին

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մշակել է և ՀՀ արդարադատության նախարարությանն է ուղարկել «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտարկումներ և առաջարկներ:

15.03.2017 - Պրոակտիվ հրապարակման ապահովումը պաշտոնական ինտերնետային կայքերում

Այս մոնիտորինգի նպատակն է ներկայացնել Տեղեկատվության ազատության պրոակտիվ հրապարակման օրենսդրական հիմքերը, գնահատել, թե ՀՀ պետական կառավարման մարմիններն ինչպես են իրականացնում տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակումը պաշտոնական ինտերնետային կայքերում, ինչպես են կիրառվում տեղեկատվության ազատության իրավունքի իրացման էլեկտրոնային հնարավորությունները, ինչպես նաև վերհանել ոլորտում առկա խնդիրներն ու համապատասխան առաջարկություներ ներկայացնել պետական կառավարման մարմիններին: Մոնիտորինգն իրականացրել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ՍեքԴև հիմնադրամի աջակցությամբ:

07.09.2016 - Պետական կառավարման մարմինների ՏԱ վարկանիշը 2016թ.-ին

Այս տարի Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը երրորդ անգամ Հրապարակայնության և տեղեկատվության ազատության ինդեքսի միջոցով գնահատեց պետական կառավարման մարմինների հրապարակայնության և թափանցիկության մակարդակը: 2014թ.-ից ի վեր մարմինների թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը գնահատվում են երեք բաժնից հիսուներեք հարցից բաղկացած հարցաշարով: