Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

ՏԱ վերլուծություններ

29.08.2012 - Մարզպետական եկամուտներ 2011

2011թ.-ին ամենաշատ եկամուտն ունեցել է ՀՀ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը` 52.718.634 ՀՀ դրամ և 80.000 ԱՄՆ դոլար (ընդհանուր մոտավորապես 84.718.634 ՀՀ դրամ): Նրան հաջորդում է ՀՀ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյան, ում ստացած եկամուտը կազմել է 2.288.160 ՀՀ դրամ և 20.000 ԱՄՆ դոլար (ընդհանուր մոտավորապես 10.288.160 ՀՀ դրամ): 2011թ.-ին ամենաշատ եկամուտ ստացած մարզպետներից երրորդը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Նվեր Պողոսյանն է` 10.576.600 ՀՀ դրամ եկամուտով:

14.05.2012 - Տեղեկատվության ազատությունը քաղաքապետարաններում-2012

2012թ.-ի փետրվարին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հացումներով դիմել էր Հայաստանի 49 քաղաքների ղեկավարներին (այդ թվում` Երևանի քաղաքապետին)` խնդրելով տեղեկություններ տվյալ քաղաքում ձյան մաքրման աշխատանքների համար 2011 և 2012թ.թ.-ին նախատեսված և հատկացված (ծախսված) գումարների վերաբերյալ:

05.04.2012 - Թղթի գնումները նախարարություններում 2011-2012

2012թ.-ին թղթի ձեռքբերման նպատակով ամենաշատ գումարը նախատեսվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության համար` 10.960.000 ՀՀ դրամ, իսկ ամենաքիչ գումարը` ՀՀ սփյուռքի նախարարության համար` 840.000 ՀՀ դրամ:

23.09.2011 - Տեղեկատվության ազատությունը Հայաստանում 2011

2011թ.-ի սեպտեմբերի 22-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հանրությանը ներկայացրեց “Տեղեկատվության ազատությունը ՀՀ-ում 2011թ.” մոնիտորինգի արդյունքները, որը հնարավորություն տվեց պարզել տեղեկատվության ազատության առկա վիճակը Հայաստանում։

07.09.2011 - Նախարարական եկամուտներ 2010

2010թ.-ին նախարարներից ամենաշատ եկամուտն ունեցել է ՀՀ առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը: Նրա եկամուտը կազմել է 326.543.484 դրամ, որը ավելի քան 100 անգամ գերազանցում է ամենաքիչ եկամուտը ստացած Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի եկամուտը (3.071.600 դրամ): Հարկ է նշել, որ նախարարների ցուցակում Հարություն Քուշկյանն ամենաշատ եկամուտն է ունեցել նաև 2008 (381.607.396 դրամ) և 2009 (341.615.000 դրամ) թվականներին:

06.09.2011 - Մարզպետական եկամուտներ 2010

2010թ.-ին ամենաշատ եկամուտն ունեցել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը` 17.739.735 դրամ: Նրան շատ քիչ է զիջում Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը, ում ստացած ընդհանուր` գույքով և դրամով եկամուտը կազմում է 17.661.420 դրամ: