Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

«Դու տեղյակ ես» հաղորդաշար

"Դու տեղյակ ես" հաղորդաշարը նվիրված է մարդկանց տեղեկություն ստանալու իրավունքին: Հաղորդաշարով ներկայացվում է` ինչպես մարդիկ կարող են ՀՀ օրենսդրության համաձայն ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկությունները, ինչպես տեղեկություն ստանալու իրավունքի միջոցով իրականացնել մյուս իրավունքները:

Դատական նյութերի մատչելիություն, մաս 2

16.08.2010Տեղեկացնենք, որ օրենքը արտոնություններ է սահմանում և հատուկ դեպքերում ազատում պետական տուրքի վճարումից: Օրինակ, եթե հայցը վերաբերում է աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարների հետ կապված այլ գումարների գանձմանը կամ ասենք ալիմենտի բռնագանձման հայցի դեպքում: Դատարաններում պետական տուրքից ազատման դեպքերի ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածից:

← Վերադառնալ ցուցակին