Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հարց ու պատասխան

ՏԱ պատասխանատու

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մի տեղում է հավաքել պետական կառավարման մարմիններում տեղեկատվության տրամադրման համար պատասխանատու անձանց ցանկը 2022 թվականի սեպտեմբերի 28-ի դրությամբ:

Կից ներկայացնում ենք ՏԱ պատասխանատուների ցանկը և կոնտակտային տվյալները:
 ՏԱ պատասխանատուների ցանկ․ սեպտեմբեր 2022