Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Ծրագրեր

Ընթացիկ

29.11.2021 - Տեղեկատվության մատչելիություն և հասանելիություն

Ենթադրամաշնորհային հետազոտական ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության (ԵՄ) ֆինանսավորմամբ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի (ԹԻՀԿ) «Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ» նախագծի շրջանակում։ Ծրագրի իրականացման ժամկետները՝ 2021 թ․ դեմտեմբերի 1-ից 2022 թ․ մարտի 31:

01.11.2021 - Փաստերի ստուգման լաբորատորիներ դպրոցներում և բուհերում

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ: Ծրագիրը սկսվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին և ավարտվելու է 2022 թվականի փետրվարի 28-ին:

18.10.2021 - COVID-19 ճգնաժամային հաղորդակցություն

Ծրագիրն իրականացվում է Միջազգային հանրապետական ​​ինստիտուտի (IRI) աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին և ավարտվելու է 2022 թվականի հունվարի 31-ին:

01.10.2021 - Հայաստանում իրական շահառուների տվյալների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Ծրագրի իրականացմանն աջակցում է «Բաց սեփականատիրություն» (Open Ownership) կազմակերպությունը: Ծրագիրը մեկնարկել 2021 թ. հոկտեմբերի 1-ին և կավարտվի 2022 թ. հունվարի 31-ին:

03.09.2021 - Ապատեղեկատվության դեմ պայքար մասնավոր հատվածում

Ծրագիրն իրականացվում է Միջազգային մասնավոր ձեռնարկությունների կենտրոնի (CIPE) աջակցությամբ: Ծրագիրն սկսվել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին և ավարտվելու է 2022 թվականի հունիսի 30-ին:

01.07.2021 - Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ

Ծրագիրն իրականացվում է «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակում՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և ԴԱՏԱ ծրագրի գործընկերների կողմից: Այն մեկնարկել է 2021 թ. հունիսին, տևողությունը՝ մեկ տարի։