Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

հայերեն | english

Հրապարակումներ

ՏԱ վերլուծություններ

07.06.2021 - Ամփոփելով 2020 թվականի արդյունքները

Պետական կառավարման համակարգի կողմից ստացված տեղեկություն ստանալու հարցումների թիվը պարզելու նպատակով հարցումներ են ուղարկվել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և նախարարություններ։ Տրամադրված պաշտոնական պատասխանների համաձայն՝ 2020 թվականի ընթացքում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը և 11 նախարարությունները ստացել են 20187 հարցում, որից 1802-ը (ընդհանուր հարցումների 8.9%-ը)՝ թղթային եղանակով։

25.05.2021 - Սև ցուցակ. 10 տարվա ամփոփում, 2011-2020թ.թ.

2001թ.-ից ի վեր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակում է Սև ցուցակ, որում ընդգրկվում են այն պաշտոնյաներն ու պետական մարմինները, որոնք խախտում են անձանց տեղեկություն ստանալու իրավունքը: 2011 թվականին ԻԱԿ-ն ամփոփել էր նախորդող տարիների (2003-2011թ.թ.) Սև ցուցակներում հայտնված անձանց ընդհանրական պատկերը։ Ստորև ներկայացվում է 2011-2020թ.թ.-ին հրապարակված Սև ցուցակների ամփոփումը։

05.05.2021 - Գաղտնագրված ոչ մի տեղեկություն 2020-ի ընթացքում հանրության համար հասանելի չի դարձել

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տեղեկություն ստանալու հարցումների պատասխանները ցույց են տալիս, որ 2020 թվականի ընթացքում գաղտնազերծման գործընթաց իրականացրել է միայն Ազգային անվտանգության ծառայությունը։ 37 պետական մարմին տեղեկացնում են, որ իրենց աշխատակազմի տնօրինության տակ գտնվող ոչ մի փաստաթուղթ չի գաղտնազերծվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հարցմանը չի պատասխանել։

08.02.2021 - Ինչ հիմքերով են մերժվում տեղեկություն ստանալու հարցումները

Տեղեկություն ստանալու հարցումների առավել հաճախ կիրառվող մերժման հիմքերը պարզելու նպատակով Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2021 թվականի հունվարին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել պետական կառավարման 40 մարմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է մերժել կառույցը 2020թ. ընթացքում։ ԻԱԿ-ը խնդրել էր նաև հստակեցնել, թե տեղեկություն ստանալու հարցումներից քանիսն են մերժվել անձնական տվյալների, և քանիսը՝ պետական և/կամ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպանության հիմքով։

17.12.2020 - ՏԻՄ-երում անձնական տվյալների մշակման գնահատում 2020

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) կողմից անձնական տվյալների մշակման գնահատումն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության՝ ԳՄՀԸ-ի (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) աջակցությամբ։

11.12.2020 - Տեղեկատվության ազատության ոլորտում վերապատրաստման կարիքների գնահատում

Հաղորդակցության և տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ կանոնավոր և արդյունավետ վերապատրաստումներ կազմակերպելուց առաջ անհրաժեշտ է նախ գնահատել պետ. մարմինների կարիքներն ու ակնկալիքներն այդ դասընթացներից։ Սույն գնահատումն իրականացվել է 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ժամանակահատվածում։ Գնահատման մեջ ընդգրկվել են պետական կառավարման բոլոր 38 մարմինները՝ նախարարություններ, մարզպետարաններ, Կառավարության և Վարչապետին առընթեր մարմիններ։